Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Basit Konaklama Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri

Bilindiği üzere; Bakanlığımızın 15.11.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Genelgesi dahilinde belirtildiği üzere; Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı standartları üç aşama halinde olup, I. Aşama Belgesinin, turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri ile basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin tamamı için  31.12.2023  tarihine  kadar,  Türkiye  Turizm  Tanıtım  ve  Geliştirme  Ajansı  web  sayfasında(https://tga.gov.tr) belirtilen koşullarda ve yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla alınması zorunludur.

Verilen süre zarfında sertifika alamayan konaklama tesisleri hakkında, 2634 sayılı Turizmi TeşvikKanunu uyarınca Bakanlık tarafından idari işlem uygulanacaktır. 

Sürdürülebilir Turizm Programı ile ilgili detaylı bilgi ve belgelere Bakanlığımız Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının aşağıda yer alan bağlantı adresinden ulaşılabilecektir. 

EK-1 Surdurulebilir Turizm Programi 1.Asama Kriterleri.pdf

EK-2 Surdurulebilir Turizm Programi 1. Asama El Kitabi.pdf