Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Mağaralar

ZAĞ KAYA SIĞINAK ODALARI
Kayaya oyulmuş dört katlı sığınak odalarına, yine kayaya oyulmuş dar bir yoldan ulaşılmaktadır. Üst katlara merdiven ve boşluklarla çıkılmaktadır. Her katta farklı sayıda ve ebatta oda vardır. Odalar kare, dikdörtgen ve dairesel formdadır. Odalarda yine kayaya oyulmuş sedirler, girintiler (raflar) ve pencereler vardır. Odalarda ayrıca bacalar ve içi kireç sıvalı tandırlar, irili ufaklı nişler, el tutamakları, sekiler, çanak ve küp negatifleri, kuyu ve yuva şeklinde oyuntular görülmektedir.
Kayalıkların Urartu orijinli olduğu ancak sonradan Bizans, Ceneviz ve Acem uygarlıklarınca da kullanıldığı düşünülmektedir. En üst katta 400 kadar oda olduğu söylenmekte olup insan ve doğa tahribatından dolayı günümüze 30 kadar mekân-oda kalmıştır.
KARANLIK CEVİZ KAYA SIĞINAK ODALARI
Perisuyu Nehrinin, Adaklı ilçesinden geçen kolunun kuzey bitişiğindedir. Kayalık bir alan olup alanın kuzey cephesine açılan odalar tahminen 1,5-2 m boyutlarda girişe sahip ve dikdörtgen planlıdır.
Ulaşımı zor olan bir alanda yer almaktadırlar. Odaların sağındaki kayalığın yontulmuş insan yüzü formunu andırması dikkat çekicidir